Ønsker du å forhandle våre produkter i din bedrift, klikk her!

Oxyl-Pro desinfeksjon

Produktfordeler Oxyl – Pro Hand and Surface Disinfectant og hvordan det virker
Spm: Hva er de viktigste fordelene med Oxyl-Pro?
 • Oxyl – Pro er naturlig – ikke basert på alkohol eller sprit. Produktet brytes ned til vann og oksygen uten noen skadelige biprodukter.
 • Produktet er skånsomt for huden. Tørker ikke ut hendene. Har ingen lukt eller avgasser.
 • Produktet er bredspektret med dokumentert effekt på bakterier, sopp og virus – inklusiv korona og andre kappekledde virus. 
Spm: Kan Oxyl-Pro benyttes til både hånd og overflate desinfeksjon?
 • Ja. Produktet er velegnet til begge deler. Dermed har du to-i-ett. Oxyl – Pro kan benyttes på alle flater. Den eneste begrensningen er at man må tørke raskt av produktet om det benyttes på kobber eller messing, hvis ikke kan produktet i noen tilfeller føre til korrosjon.
Spm: Hvordan skal jeg bruke produktet?
 • Spray på ren overflate og la virke i 5 minutter. Ikke skyll. Tørk av med en lofri klut om nødvendig.
 • For bruk på hender for beskyttelse mot bakterier og virus, spray nok løsning på hendene til å dekke alt, gni godt inn og la tørke. Om hendene er synlig skitne, bør de vaskes først med håndsåpe.
Spm: Hva består produktet av?
 • Produktet består av vann og en lav (under 1,5 % ) konsentrasjon av hydrogenperoksid som den aktive ingrediens. Hydrogenperoksidet får en kontrollert oksidering når det kommer i kontakt med bakterier, sopp eller virus. Hydrogenperoksidet er innkapslet i en gel som gir en kontrollert kjemisk reaksjon eller oksidering. Når produktet har virket brytes det ned i vann og oksygen, uten skadelige biprodukter.
Spm: Hva er nytt eller unikt med produktet?
 • Alle hydrogenperoksid har en stabilisator. Vanligvis vil den være giftig, gjerne bestående av sølv nitrat. Oxyl-pro har en patentert næringsmiddelgodkjent stabilisator. Takket være den unike stabilisatoren brukes Oxyl-Pro i dag som erstatning for klor i rensing / desinfisering av drikkevann. Den samme stabilisatoren gjør Oxyl-Pro skånsom for huden når produktet anvendes til hånd og overflate desinfeksjon.
Spm: Er det spesielle forholdsregler jeg bør ta ved lagring eller håndtering av produktet?
 • Produktet er generelt robust og stabilt. Det er ikke brannfarlig. Produktet bør ikke ristes eller oppskakes lenge, da dette kan sette i gang oksidering og i noen tilfeller føre til at trykket stiger inni flasken. Om trykket stiger kan dette igjen føre til at flasken buler. Produktet bør ikke utsettes for sterk varme eller direkte sollys over lang tid.
Oxyl-Pro og Corona / Covid 19
Spm: Hvordan skal vi prate om Oxyl-Pro Hand and Surface Disinfectant i forhold til Covid-19? 
 • Oxyl-Pro Hand and Surface Disinfectant er testet mot er kappekledde virus generelt. Kappekledde virus er en   virusfamilie som inkluderer koronavirus. Oxyl – Pros dokumenterte påstand er dermed: «Virker mot koronavirus og alle andre kappekledde virus» 
Spm: Ja, men virker dette mot COVID-19?  
 • Covid-19 er sykdom forårsaket av et koronavirus. Oxyl-Pro Hand and Surface Disinfectant virker mot koronavirus og alle andre kappekledde virus. 
Spm: Hvordan kan en slik påstand begrunnes? 
 • Vi har utført en utvidet test i forhold til ISO-standard EN 14476:2013+A2:2019, som dokumenterer effekt. Dette er den samme standarden som helse-Norge baserer seg på for å ha dokumentert effekt mot virus. 
HMS 
Spm: Hva bør jeg gjøre om jeg får Oxyl-Pro på øyet?
 • Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Hvis irritasjon utvikler og vedvarer, ta kontakt med en lege. 
Spm: I sikkerhetsdatabladet står det at man skal bruke personlig verneutstyr i omgang med Oxyl Pro, hva betyr det for våre kunder?
 • Et sikkerhetsdatablad er egentlig ment for dem som håndterer et produkt i store mengder – ikke for forbrukere. Om en forbruker skulle stille spørsmål så er det viktig å poengtere at det er avsnitt 1-3 som omhandler selve produktet. Resten av dokumentet handler om produksjon, transport, eller lagring av store kvanta. 
Dokumentasjon 
Spm: Hvilke lover gjelder for Oxyl-Pro Hand and Surface Disinfectant? 
 • Da innholdet av hydrogenperoksid er lavt (> 1,5 %) vil produktet ikke falle inn under de fleste regelverk som omhandler kjemikalier eller andre farlige væsker. Oxyl-Pro er registrert i henhold til Artikkel 95, i nytt EU reglement og dette inkluderer Hand and Surface Disinfectant. I henhold til European Chemical Hazards Agency (ECHA) er produktet ikke merkepliktig. Det er derfor ingen fare-ikoner på etiketten. Produktet er heller ikke gitt et såkalt UN nummer som tildeles alt farlig gods som skal transporteres. 
Spm: Har dere dokumentasjon på Oxyl-Pros effekt eller virkningsgrad?  
 • Ja. Vi kan dokumentere at produktet er bredspektret. Produktet har dokumentert effekt på både bakterier (EN 1276), sopp (EN 1650 ) og virus (EN EN 14476:2013+A2:2019)
Spm: Hva er Oxyl-Pro godkjent for? 
 • Ellers er produktet godkjent til bruk i rensing av drikkevann som erstatning for klor. Oxyl-Pro ble opprinnelig funnet opp fordi de engelske patentinnehaverne har en visjon om å erstatte bruken av klor i drikkevann, basseng og industriell vask. Klor er et globalt problem spesielt for verdens hav og innsjøer. Til bruk i rensing av drikkevann er Oxyl-Pro godkjent av Mattilsynet og tilsvarende i Nord-Amerika NSF ANSI/60 som er en internasjonalt anerkjent i testing av desinfeksjon til drikkevann.